Title:
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Odzadnji ali obrnjeni, retrogradni, a tergo slovar je slovar, urejen po abecedi od konca besede. V slovarju je 115.355 iztočnic, narejenih po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kot iztočnice so upoštevana slovarska gesla in njihove dvojnice, navadna podgesla z dvojnicami, skrajšana podgesla in podgesla, navedena kot posebne oblike v zaglavju glagolov.

Publishing Houses

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Založba ZRC

ISBN

961-6182-19-6

Specifications

hardback • 21 × 29 cm • XIV + 851 pages

Price

16,20 EUR (Regular)
12,50 EUR (Club)

E-publications