Skip to main content
Nacionalni jeziki v visokem šolstvu. Zbornik prispevkov z Mednarodne konference Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu (2009, Ljubljana).
National Languages in Higher Education. Collected papers from the International Conference Language Diversity and National Languages in Higher Education (2009, Ljubljana).


Edited by: Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer
Year: 2010Regular price
14.00 €

Online price
12.60 €


Keywords
collective volume
higher education
language features
language learning
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR