Title:
Metafora v leksikalnem sistemu
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Uvod

Razumevanje metafore v leksikologiji

Analitični prikaz metafore v leksikalnem sistemu

Sklepne ugotovitve

Povzetek

Metaphor in the Lexical System

Priloge

Viri in literatura

Stvarno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-219-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 213 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
13,50 EUR (Club)

E-publications