Metafora v leksikalnem sistemu

Author: Jerica Snoj
Year: 2010Table of content

Predgovor

Uvod

Razumevanje metafore v leksikologiji

Analitični prikaz metafore v leksikalnem sistemu

Sklepne ugotovitve

Povzetek

Metaphor in the Lexical System

Priloge

Viri in literatura

Stvarno kazalo
Regular price
17.00 €

Online price
15.30 €


Keywords
dictionaries
function
function
lexical polyvalence
lexicography
metaphor
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR