Title:
Lipalja vas in njena slovenska govorica
Authors:
Other authors:
introduction Nataša Gliha Komac
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija prinaša podroben in metodološko izdelan jezikoslovni opis slovenskega ziljskega govora zadnjih govorcev na skrajnem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja. Uvodni prispevek Vlada Klemšeta na podlagi zemljepisnih krajevnih in ledinskih imen iz franciscejskega katastra predstavlja podobo Lipalje vasi v začetku 19. stoletja. Prispevek Karmen Kenda-Jež, ki je nastal v sodelovanju z Robertom Grošljem in Vero Smole, pomeni prvo podrobnejšo jezikoslovno obravnavo slovenskega govora Lipalje vasi (komentiran izbor besedil). Skozi pripovedi informantov, vseh treh v vasi rojenih maternih govorcev slovenskega jezika, se odstira pogled v organiziranost družinskega in vaškega življenja sredi in konec 20. stoletja. Študija Roberta Grošlja opisuje skladnjo slovenskega koroškega ziljskega govora v Lipalji vasi na temelju skladenjskega dela vprašalnice za OLA. Analiza gradivsko temelji na pogovorih, posnetih v Lipalji vasi v letih 2000 in 2005. Monografijo sklene prispevek Mateja Šeklija, ki prinaša etimološko razlago in seznam slovenskih hišnih imen ter poimenovanj hišnih gospodarjev in gospodinj po starih hišnih številkah.

The monograph ('Lipalja Vas and Its Slovenian Speech') presents a detailed and methodologically sophisticated description of the Zilja local dialect of Slovenian as spoken by its last speakers in the northwestern most part of the Slovenian ethnic territory.The introductory contribution ('Lipalja Vas 200 Years Ago: The Home of Kovači, Trinki and Temmli') authored by a historian and writer Vlado Klemše portrays Lipalja vas at the beginning of the 19th century on the basis of toponyms from the Franciscean cadastre. Karmen Kenda-Jež’s contribution ('Spoken Texts from Lipalja Vas'), which was prepared in collaboration with Robert Grošelj and Vera Smole, is the first detailed linguistic analysis of the Slovenian local dialect of Lipalja vas. It provides a commented selection of texts recorded at the research camp in 2005 written in Slovenian dialect transcription. The narratives of the informants offer an insight into the organization of family and village lives in the mid- and the late 20th century. Robert Grošelj’s study ('Syntactic Description of the Slovenian Local Dialect in Lipalja Vas') describes the syntax of the Carinthian Zilja dialect in Lipalja vas and is based on the syntactic section of the Slavic Linguistic Atlas questionnaire. The analysis is based on the material collected through conversations (with Leopold and Maria Willenpart) recorded in Lipalja vas in 2000 and 2005. In his contribution 'House Names in Lipalja Vas' Matej Šekli offers etymological explanations and a list of Slovenian house names and names of householders and housewives according to the old house numbers.
 

Table of content

Uvodna beseda
Nataša Gliha Komac

1 Lipalja vas pred dvesto leti – domovina Kovačev, Trinkov in Temmlov
Vlado Klemše

2 Govorjena besedila iz Lipalje vasi
Karmen Kenda-Jež, Vera Smole, Robert Grošelj

3 Skladenjski opis slovenskega govora v Lipalji vasi
Robert Grošelj

4 Hišna imena v Lipalji vasi
Matej Šekli

5 Lipalja vas in njena slovenska govorica (Povzetek)
6 Lipalja vas and its Slovenian Speech (Summary)
7 Laglesie San Leopoldo e la sua parlata Slovena (Abstract)

8 Seznam slikovnega gradiva
9 Imensko in stvarno kazalo
 

More ...

Iztok Ilich: LIPALJA VAS IN NJENA SLOVENSKA GOVORICA; Bukla 13/131, 2017

R. B.: Lipalja vas in njena slovenska govorica v zanimivi strokovni monografiji. Novi Matajur, 8. 2. 2017.

R. B.: Monografija o Lipalji vasi in njeni slovenski govorici. Primorski dnevnik, 11. 2. 2017.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI); Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina / Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Val Canale

ISBN

978-961-254-969-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 136 pages

Price

18,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications

(3 MB)