Title:
Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Ponatis izvirne izdaje
Author:
Other authors:
afterword by Varja Cvetko Orešnik
Year:
Compilation:
ZRC 9
Keywords:
Language(s):
Description

Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Frana Ramovša (1890–1952), enega največjih slovenskih jezikoslovcev, je fotomehanični ponatis izvirnika, ki je v prvi izdaji izšel leta 1936. Knjiga je edino sintetično delo te vrste, ki podaja zgodovinski razvoj slovenskega jezika, oz. njegove predstopnje, od naselitve do sodobnosti v vsej njegovi bogati narečni razčlenjenosti.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-90125-9-3

Specifications

hardback, jacket • 12 × 19 cm • VIII + 246 pages

Price

9,50 EUR (Regular)
3,80 EUR (Club)