Title:
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Delo je izbor pomembnejših imenoslovnih prispevkov Merkujevega jezikoslovnega opusa, ki s članki in dvanajstimi monografijami vred šteje prek sto trideset bibliografskih enot. Ponovno pregledano, popravljeno in dopolnjeno imenoslovno gradivo je avtor oblikoval v slovarsko razvrščena gesla po samostalniškem delu imen. V njih niza narečne, sodobne knjižne, polknjižne, zgodovinske in terenske podatke o konkretnih imenih z enakim jedrnim delom.

Table of content

Predgovor (Metka Furlan in Silvo Torkar)

Zahvala

Uvod

Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja

Viri in literatura

Zapis gradiva in manj znani imenoslovni izrazi

Krajšave

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-79-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 215 pages

Price

16,00 EUR (Regular)
12,50 EUR (Club)