Title:
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor (Metka Furlan in Silvo Torkar)

Zahvala

Uvod

Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja

Viri in literatura

Zapis gradiva in manj znani imenoslovni izrazi

Krajšave

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-79-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 215 pages

Price

16,00 EUR (Regular)
12,50 EUR (Club)

E-publications