Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu

Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu.

Author: Pavle Merkù
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2006Table of content

Predgovor (Metka Furlan in Silvo Torkar)

Zahvala

Uvod

Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja

Viri in literatura

Zapis gradiva in manj znani imenoslovni izrazi

Krajšave
Price (Regular)
16.00€

Price (Club)
12.50€
More about the price


Keywords
etymology
geographical names
Italy
Karst
place names
Province of Trieste
Slovene language
Slovenian geographical names
Terska dolina
toponomistics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR