Title:
K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov I. Prvi del
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Ta knjižna razprava obravnava jezikovne odnose med baltoslovanskimi in indoiranskimi jeziki, in sicer v glavnem pred začetkom našega štetja, ko sta bili skupini jezikov še v zemljepisnem stiku. Avtorica izraža pomisleke do domala vseh predloženih rešitev. Zlasti opozarja na vprašljivost uporabljenih metodoloških prijemov ter na pičlost jezikovnih, filoloških, zgodovinskih in materialnih podatkov iz tistega časa.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-61-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 213 pages

Price

not for sale