K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov I

K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov I. Prvi del

Author: Varja Cvetko Orešnik
Publishing House: Založba ZRC
Year: 1998price


Keywords
Baltic languages
comparative grammar
comparative linguistics
historical grammar
historical linguistics
Indo-Iranian languages
methodology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR