Title:
Glossarium Vindicum. Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja
Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Author:
Other authors:
edited by Richard Reutner
collaborator Peter Weiss
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Slovenec Janez Žiga Valentin Popovič (1705–1774), v času Marije Terezije profesor nemškega jezika na dunajski univerzi, je poleg drugih rokopisov zapustil tudi osnutek slovarja s kakimi tisoč slovenskimi in drugimi slovanskimi besedami, ki se hrani v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Popovičevo delo, ki predstavlja zametek slovenske dialektologije in predznanstvena iskanja etimologij, so črpali in uporabljali mnogi (Marko Pohlin, Anton Breznik), širše dostopno pa postaja šele z objavo, ki je opremljena s spremnimi besedili ter kazali slovenskega in drugega slovanskega.

Table of content

Predgovor / Vorwort

Besedilo / Text

Pojasnila / Erläuterungen

Popovičevi viri / Von Popowitsch verwendete Quellen

Reprodukcije iz gradiva / Reproduktionen aus dem Material

Življenje in delo Janeza Žiga Valentina Popoviča

Kazali slovenskega in drugega slovanskega

Kraji, pokrajine, ljudstva, jeziki, narečja

Jezikovno gradivo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-046-3

Specifications

paperback • 17 × 24,5 cm • 118 pages

Price

9,50 EUR (Regular)
8,00 EUR (Club)