Geološki terminološki slovar.

Edited by: Jernej Pavšič
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2006Table of content

Uvod

Viri

Pregled piscev gesel po področjih

Pojasnila k zgradbi slovarja

Označevalniki

Slovar

Seznam mineralov

Preglednica geoloških dob
Price (Regular)
34.00€

Price (Club)
29.00€
More about the price


Keywords
dictionaries
geology
indexes
minerals
Slovene language
terminological dictionaries
terminology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR