Description

Geografski terminološki slovar je temeljno znanstveno delo slovenske geografije. V njem je pomensko in terminološko natančno obdelano skoraj 9000 strokovnih izrazov s področij fizične, družbene in regionalne geografije ter geografiji najbližjih sorodnih ved. Z jasnimi definicijami geografskih pojmov in izrazov je nepogrešljiv pripomoček za učitelje in slušatelje geografije na vseh stopnjah izobraževanja, zaposlene v znanosti, prostorskem načrtovanju, državnih službah ter za različne druge strokovnjake, ki pri svojem delu uporabljajo geografsko strokovno izrazje ali potrebujejo natančne razlage geografskih pojavov, procesov in pokrajinskih sestavin. Zbrani in pomensko pojasnjeni so vsi bistveni strokovni in znanstveni geografski izrazi, pri čemer je v razlagah pogosto uporabljeno vzročno-posledično načelo, nepogrešljivo geografiji kot kompleksni vedi.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL

ISBN

961-6500-92-9

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 448 pages

Price

sold out

E-publications

Database Terminologišče (2013)
ISBN 978-961-254-470-6