Description

Farmacevtski terminološki slovar vsebuje okoli 5500 strokovnih izrazov, ki se uporabljajo na različnih področjih farmacije (farmacevtska tehnologija, farmacevtska informatika, farmacevtska biotehnologija, farmacevtska kemija, farmacevtska zakonodaja, farmakoepidemiologija, farmakognozija, toksikologija, lekarniška farmacija, klinična farmacija, socialna farmacija ipd.). Slovar ne vsebuje zaščitenih imen zdravil. Vsak strokovni izraz je prikazan v samostojnem slovarskem članku. Slovar je normativen, razlagalen in prevoden. Vsebuje izrazje, ki mu stroka daje prednost, in z jezikovnega in/ali strokovnega stališča manj ustrezno izrazje, ki je prikazano v obliki kazalk k ustreznejšim poimenovanjem. Prednostno izrazje ima pomenski opis, navadno tudi angleški in latinski ustreznik, če se uporabljata. Slovar ima tri dele: slovensko-angleško-latinski, angleško-slovenski in latinsko-slovenski del. Pri izdelavi farmacevtskega terminološkega slovarja so sodelovali farmacevti, terminografi in jezikoslovci (slovenisti, latinisti in anglisti).

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-330-3

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 400 pages

Price

sold out