Title:
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen je knjiga, ki skuša odgovoriti na vprašanja, od kod izvirajo naša krajevna, pokrajinska, gorska in vodna imena, kakšna je njihova zgodovina in predzgodovina in kaj so prvotno pomenila. Imena so obravnavana v abecedno razvrščenih geselskih sestavkih, ki imajo za etimološke slovarje značilno zgradbo. Strukturirana so tako, da bolj zahtevni bralec zlahka pridobi precejšnje število relevantnih podatkov, manj zahtevni pa se lahko zadovolji zgolj z osnovno informacijo o dosedanjih etimoloških dosežkih na tem področju. Slovar prinaša etimološke razlage 4021 naših in skoraj 3000 tujih zemljepisnih imen ter 1549 naših in ob tem nekaj tujih priimkov.

This dictionary ('Etymological Dictionary of Slovene Geographical Names') comprises 1650 dictionary articles, on 603 pages, which give etymological explications for 4021 Slovene and 2629 foreign geographical names, 1549 Slovene surnames, including some foreign. This is the first etymological dictionary since Bezlaj’s Dictionary of Slovene Water Names (1956-1961), focusing on geographical names and the first one ever to focus on settlements’ names.

Publishing House

Založba Modrijan

ISBN

978-961-241-360-6

Specifications

hardback • 16,5 × 24 cm • 603 pages

Price

59,30 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil