Title:
ePravopis 2016
Editors-in-chief:
Year:
Compilation:
Rastoči slovarji
Keywords:
Language(s):
Description

Slovarski del ePravopisa 2016 prinaša besedje, ki ga v slovar vključujejo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Problemske sklope predstavlja zbirka Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce.

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0016-2

Specifications

internet publication • pdf • 486 pages

E-publications

(7 MB)