Title:
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave
Author:
Other authors:
Edited by Karmen Kenda-Jež
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave akad. prof. dr. Tineta Logarja, vodilnega slovenskega dialektologa druge polovice 20. stoletja, prinašajo izbor prispevkov, ki so bili v letih 1941–1996 objavljeni v strokovnih slovenističnih in slavističnih revijah ter zbornikih doma in na tujem. Ker so v knjigi sintetične predstavitve razvoja in strukture jezikovnih prvin v slovenskih narečjih združene s posamičnimi obravnavami narečnih sestavov s skoraj celotnega slovenskega prostora, je ta – po Ramovševem opisu slovenskih narečij (Dialekti, 1935) in Logarjevi komentirani izdaji slovenskih narečnih besedil (1975, 21993), ki je namenjena širši bralski publiki – naslednji korak k celoviti predstavitvi slovenskih narečij, k sintezi novejših dognanj, ki bo zagotovo lahko samo plod skupinskega dela. Je izhodišče za študij slovenskih narečij in načrtovanje nadaljnjih raziskav.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-18-8

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • XXVI + 426 pages

Price

sold out

E-publications