Title:
Besedjeslovne razprave
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Izbrani in objavljeni Toporišičevi sestavki so bili tiskani od srede 60. let (1965) pa do leta 2005. Izhajali so kar v 25 naših (nekaj pa tudi v tujih) glasilih ali zbornikih in tudi zato jih je bilo treba napraviti realno dostopna vsem. Besedjeslovne razprave obsegajo šest razdelkov raziskovalnih razprav ter kazalo stvari, imen in sestavkov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-42-6

Specifications

hardback • 18 × 24,5 cm • 667 pages

Price

not for sale

E-publications