Title:
12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje. Povzetki prispevkov
12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting. Book of abstracts
XII ежегодная конференция Общества славянского языкознания. Тезисы докладов
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Publikacija je zbornik povzetkov prispevkov 12. letnega srečanja Združenja za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistics Society) (Ljubljana, 21.–24. september 2017, v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Oddelka za slavistiko, Oddelka za slovenistiko in Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Zbornik vsebuje okrog 100 prispevkov, katerih avtorji so jezikoslovci iz Severne Amerike, Evrope, Rusije, Južne Koreje in Japonske, ki se ukvarjajo z znanstvenim preučevanjem slovanskih jezikov. V prispevkih so v duhu omogočanja enakih možnosti vsem in ohranjanja metodološkega pluralizma v znanosti zastopane različne jezikoslovne poddiscipline, teoretični modeli in metodološki pristopi, saj je glavni namen delovanja združevanja prav vzpostavljanje tvornega dialoga med njimi.

The 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting organised by the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts), Department of Slavistics, Department of Slovenian Studies and the Department of Comparative and General Linguistics (Faculty of Arts, University of Ljubljana) held in Ljubljana between 21 and 24 September 2017 hosted a remarkable 100-odd Slavicists from Northern America, Europe, Russia, South Korea and Japan. The multifariousness of linguistic enquiry and methodology characterising the resultant book of abstracts celebrates the overall importance and responsibility of methodological pluralism that is the driving force behind the constructive dialogue fostered at any scientific meeting.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0027-8

Specifications

paperback • 14,8 × 21 cm • 208 pages

Price

not for sale

E-publications

(3 MB)
Program konference / Conference Programme / Программа конференции
(1 MB)