Atopijski dermatitis

Description of the terminological problem:

Pri pripravi oglasnega gradiva sem naletel na dilemo, kateri termin je ustreznejši: atopijski dermatitis ali atopični dermatitis. Na Googlu sem našel 108.000 zadetkov za termin s pridevnikom atopijski in 27.100 zadetkov za termin s pridevnikom atopični, v korpusu Gigafida pa je 1248 zadetkov za termin s pridevnikom za atopijski in 193 zadetkov za termin s pridevnikom atopični.

Atopija je v Slovenskem medicinskem slovarju  definirana kot 'dedna nagnjenost k takojšnji preobčutljivosti'. Ali je torej pravilneje, da pri tvorbi pridevnika izhajamo iz atopije in govorimo o atopijskem dermatitisu?

Question sent: 6. 2. 2017

Opinion of the Terminology Section:

Jezikovnosistemsko sta ustrezna oba pridevnika, atopijski in atopični. Pri pregledovanju gradiva pa se je pokazalo, da je pridevnik atopijski praviloma sestavina terminov, ki označujejo medicinske pojme, pridevnik atopični pa sestavina terminov, ki označujejo pojme s področja veterine.

Pridevnik atopijski ima v Slovenskem medicinskem slovarju razlago'nanašajoč se na atopijo', kot sinonim je naveden pridevnik atopičen. Našteti so naslednji termini s pridevnikom atopijski: atopijski dermatitis, atopijski ekcem, atopijski keratokonjunktivitis, atopijski rinitis, atopijska astma, atopijski eritrodermija, atopijski reakcija. Termina atopični dermatitis v Slovenskem medicinskem slovarju ni, vključen pa je v Mikrobiološki slovar, in sicer kot zveza v okviru iztočnice atopičen ('ki se nanaša na atopijo ali atopén'), in Veterinarski terminološki slovar, v katerem je v okviru iztočnice dermatitis definiran kot 'alergijski dermatitis psov, ki ga spremlja kihanje, solzenje in srbenje'.

Da je raba pridevnikov atopijski in atopični očitno vezana na strokovno področje, na katerem se uporabljata, potrjuje tudi strokovno gradivo. Pridevnik atopijski se uporablja v strokovnih besedilih s področja medicine, prim. npr. zbornik z naslovom Komplikacije kroničnih in akutih ran (2010), članek M. Hren in S. Retelj z naslovom Atopijski dermatitis – problemi in pomen pravilne nege kože (2010), spletno stran Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Na drugi strani pa je v strokovnih besedilih s področja veterine pogostejši pridevnik atopični, prim. npr. disertacijo A. Plevnik Kapun Vpliv vitamina E na oksidativni stres pri psih z atopičnim dermatitisom (2012), raziskovalno poročilo M. Kovšeta Vrednotenje učinka specifične imunoterapije pri psih z atopičnim dermatitisom s pomočjo evalvacijskega testa cadesi-03 (2009).

Predlagamo vam, da se te delitve pri rabi enega ali drugega pridevnika držite tudi sami in za pojem s področja medicine uporabljate termin atopijski dermatitis

Authors: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer