Vetrovna roža

Description of the terminological problem:

Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v meteorologiji pojavljata varianti termina vetrna roža in vetrovna roža. Katera je ustreznejša?

Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Opinion of the Terminology Section:

Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v strokovni literaturi pojavljajo termini vetrovna roža, vetrna roža in roža vetrov. Geografski terminološki slovar navaja vetrovno rožo in vetrno rožo, pri čemer daje prednost vetrni roži. Tudi v monografiji J. Rakovec idr. Vetrovnost v Sloveniji (2009, str. 32–33) se uporabljata termina vetrovna roža in vetrna roža, medtem ko Meteorološki terminološki slovar (Ljubljana: SAZU, Društvo meteorologov Slovenije, 1990) navaja samo vetrovno rožo. Vetrovno rožo navaja tudi SSKJ, in sicer v terminološkem gnezdu pri pridevniku vetroven. Za obravnavani pojem pa se v strokovni literaturi pojavlja tudi termin roža vetrov (prim. diplomsko delo I. Brinovar Mobilna postaja za merjenje parametrov vetra, 2011, str. IV).

Kljub temu da raba ni ustaljena, svetujemo, da se v besedilih s področja meteorologije uporablja termin vetrovna roža, ki ga definira Meteorološki terminološki slovar. V tem primeru so namreč vsi trije termini jezikovnosistemsko ustrezni in je zato ključni kriterij za ustreznost termina njegova ustaljenost znotraj določenega strokovnega področja.