Tiha hipoksemija

Description of the terminological problem:

V zadnjem letu je v rabi termin hipoksemija. O hipoksemiji in predvsem o tihi hipoksemiji pišejo v dnevnem časopisju, zlasti v povezavi s covidom-19, ko bolnik nima občutka težkega dihanja, vendar ima znižano koncentracijo kisika v krvi, njegovo stanje pa se poslabšuje. Na portalu Fran besede v tej obliki ni, v Planinskem terminološkem slovarju najdemo le hipoksimijo, pri kateri avtorji slovarja usmerjajo k anoksimiji. V aktualnih člankih strokovnjakov medicinske vede uporabljajo izraz hipoksemija (Zdravniški vestnik), ki je torej drugačen kot ta na Franu.

Ali mi lahko pojasnite, kateri od naštetih izrazov – anoksimija, hipoksimija, hipoksemija, hipoksija – je ustrezen, ko opisujemo vzroke za zaplete pri bolezni covid-19 v novicah, namenjenih nestrokovnjakom?

Vprašanje poslano: 11. 1. 2021

Opinion of the Terminology Section:

Kot omenjate, Planinski terminološki slovar beleži termin anoksimija 'stanje, ko je v arterijski krvi premalo kisika' in njegov sinonim hipoksimija. Tu velja omeniti, da se termina anoksimija in hipoksimija v besedilih na spletu pojavljata zelo redko, poleg tega pa gre primarno za termina s področja medicine, zato bi bilo v tem primeru smiselno dati prednost medicinskim terminološkim virom.

Slovenski medicinski slovar beleži naslednje termine: hipoksemija, anoksemija in hipoksija, pri čemer je treba opozoriti, da označujejo različne pojme. Hipoksemija je definirana kot 'znižana koncentracija kisika v arterijski krvi', anoksemija kot 'odsotnost ali zelo znižana koncentracija kisika v arterijski krvi' in hipoksija kot 'pomanjkanje preskrbe s kisikom v tkivih'.

Drži, da se v povezavi s covidom-19 pogosto omenja tudi tiha hipoksemija, vendar ne le v dnevnem časopisju, pač pa tudi v strokovnih člankih, npr. v članku Matevža Harlanderja, Janeza Tomažiča, Matjaža Turela in Matjaža Jereba Covid-19: ubijalec s »tiho hipoksemijo« (Zdravniški vestnik, 2020), v katerem je na str. 641 o tihi hipoksemiji zapisano naslednje: »Pri nekaterih bolnikih s pljučnico, povezano s covidom-19, opažamo hitro poglabljajočo se hipoksemijo. Ne spremlja je občutek pomanjkanja zraka (dispneja) oziroma dušenja. Bolnik ne daje videza povečanega dihalnega napora. Imenujemo jo »tiha hipoksemija«. Brez jasnih kliničnih znakov, razen povečane frekvence dihanja, se razvije hipoksično dihalno popuščanje hude stopnje. Posledica je nezadostna preskrba organov in tkiv s kisikom, kar moti njihovo delovanje.« Termin tiha hipoksemija poimenuje vrsto hipoksemije in po našem mnenju ustrezno poimenuje zgoraj opisani pojem.

V medicini termini tiha hipoksemija, hipoksemija, anoksemija in hipoksija torej označujejo različne pojme, zato se teh terminov ne da uporabljati sinonimno. V zvezi s covidom-19 se res pogosto omenja tiha hipoksemija, vendar vam svetujemo, da pri opisovanju vzrokov za zaplete pri bolezni covid-19 v novicah, namenjenih nestrokovnjakom, vedno natančno preverite, za katero stanje gre v konkretnem primeru, in da to stanje dovolj poljudno opišete.