Fotografija v časovnih presledkih

Description of the terminological problem:

Zanima me slovenski termin za ang. time lapse, ki v vizualni kulturi predstavlja tehniko zaporednega snemanja nekega objekta v določenih časovnih presledkih, več zaporednih posnetkov pa je zmontiranih v film, kar daje vtis gibanja.

Vprašanje poslano: 27. 1. 2020

Opinion of the Terminology Section:

Ang. time lapse se pojavlja v več terminih, npr. time-lapse pohotography, time-lapse cinematography, time-lapse video. Vsem je skupno to, da gre za skupino posnetkov istega fotografskega objekta v določenih časovnih presledkih.

V slovenščini se je tako najprej pojavil polcitatni zapis time lapse fotografija, npr. Predavanje Boruta Sluge v Društvu fotografov Svit (23. 2. 2015), ki pa ni najprimernejša jezikovna rešitev.

V nekaterih diplomskih delih se kot slovenski ustreznik pojavlja intervalna fotografija, npr. v diplomskem delu A. Ibrahimoviča Intervalna fotografija v naravi (2015, str. 1, 5), vendar v angleščini obstaja tudi interval timer photography, kar kaže, da gre za drug pojem, pojasnjen tudi na spletni strani za uporabnike fotoaparatov Nikon.

Pogosto se pojavlja tudi fotografija v časovnih presledkih, npr. v diplomskem delu A. Barbarič Fotografija v časovnih presledkih (2013, str. 1, 2 in naprej), v diplomskem delu N. Uhan Fotografija v časovnih presledkih (2015, str. 4 in naprej), spletnem blogu G. Hariha (19. 3. 2008), v diplomskem delu U. Skaza Predstavitveni video v tehniki fotografije v časovnih presledkih (2016). Na Canonovi spletni strani je objavljen članek Nasveti za fotografiranje s časovnim zamikom, v katerem se pojavi poimenovanje fotografija s časovnim zamikom, ki pa se nam zdi z vidika vsebine pojma (fotografije so posnete v presledkih) manj primerno kot fotografija v časovnih presledkih.

Ob time-lapse photography se pojavlja tudi hyperlapse photography, pri čemer je slednja definirana kot podvrsta prve, v slovenščini pa sta v diplomskem delu D. Kodrič Izdelava videa iz fotografij sekvenčne tehnike "hyperlapse" (2016, str. 15) obe omenjeni kot sekvenčni tehniki. Sekvenčna fotografija se sicer že uporablja za sequence photography, ki pa označuje drug pojem, in sicer fotografije različnih delov prostora, npr. doline (prim. diplomsko delo K. Mikoš (Krajinsko urejanje športno-rekreacijskih območij v Zgornjesavski dolini (Planica–Kranjska Gora) (2010)), zato sekvenčna fotografija ni ustrezno slovensko poimenovanje za time-lapse photography.

Kot poimenovanje za to fotografijo se sicer pojavi npr. v astronomski reviji Spika (december 2019).

Time lapse je v slovenščini časovni presledek, zato vam svetujemo, da za time-lapse photography uporabljate termin fotografija v časovnih presledkih.