Skip to main content
Babyboom generacija

Description of the terminological problem:

Prosim, če mi lahko pomagate najti slovenski izraz za generacijo, imenovano "baby boom". Demografski termin prihaja iz ameriškega okolja in označuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. V znanstvenih člankih se ponavlja omenjeni izraz, tudi v prevodih v slovenščino. Kako je pravilno?

Question sent: 13. 5. 2019

Opinion of the Terminology Section:

Tako kot večina terminov danes, je tudi poimenovanje baby boom generation za številčno veliko povojno generacijo k nam prišlo iz angleško govorečega okolja. Posebna imena so dobile tudi druge povojne generacije, npr. generacija X, generacija Y, generacija Z itd., a se zdi, da je z jezikovnega stališča najbolj problematična prav babyboom generacija. Poimenovanje smo v slovenščini namreč ohranili v prevzeti (oz. minimalno prilagojeni) obliki, kar potrjuje tudi geslo babyboom v SSKJ2, ki je razloženo kot 'hiter dvig števila rojstev', kot primer za pridevniško rabo pa je navedena ravno besedna zveza babyboom generacija 'ljudje, rojeni v času hitrega dviga števila rojstev, zlasti v prvih letih po drugi svetovni vojni'.

Tudi v terminološki rabi močno prevladuje prevzeta oblika babyboom generacija, pri čemer opozarjamo, da je zapis pogosto pravopisno neustrezen, npr. *baby-boom generacija ali *baby – boom generacija. Babyboom generacija se pojavi npr. v monografiji U. Rajgelj Med samouresničitvijo in družbenimi pričakovanji: odnos univerzitetno izobraženih do rodnosti (2008, npr. str. 20) v članku B. Lenarčiča Demografski profil ameriške »baby boom« generacije v reviji Kakovostna starost (2010, npr. str. 47), v diplomskem delu M. Meke Evropska socialna politika in vključevanje starejših v družbo (2019, npr. str. 20), v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 itd.

Obstajajo tudi poskusi poslovenjenja termina, še največrat se pojavi generacija otrok blaginje, glej npr. magistrsko delo N. Zajc Tadina Raznolikost generacij v procesu vodenja (2015, npr. str. 26) in diplomsko delo J. Anderlič Generaciji X in Y v organizacijah (2009; npr. str. 24).

Zanimivi so tudi zadetki v terminološki bazi Evropske unije IATE, kjer za angleški termin baby boom generation najdemo ustreznike v različnih jezikih. Od jezikov, ki imajo vnesene ustreznike za ta termin, so pri prevzetih ali napol prevzetih rešitvah ostali v estonščini, francoščini, madžarščini, italijanščini, malteščini, nizozemščini, portugalščini, švedščini in tudi v slovenščini (zanesljivost ustreznika je označena s tremi zvezdicami). Rešitve znotraj svojega jezika so poiskali v češčini, estonščini, finščini, irščini, poljščini in romunščini.

Svetujemo vam torej, da uporabljate relativno ustaljen termin babyboom generacija, vsekakor pa ni napačen tudi (sicer redkejši) termin generacija otrok blaginje.

Authors: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer