Sončni koledar

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je za poimenovanje koledarja, ki temelji na spremembah letnih časov, ki so usklajeni z navideznim gibanjem Sonca okoli Zemlje, ustreznejše poimenovanje sončev koledar ali sončni koledar. Poznamo npr. sončno uro in ne sončeve ure.

Vprašanje poslano: 9. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Kolegi so v Jezikovni svetovalnici odgovarjali na vprašanje, ali je prav sončev mrk ali sončni mrk, v katerem so kot primernejšo zvezo potrdili sončni mrk. V odgovoru se sklicujejo na enega od preteklih odgovorov, v katerem so razliko med Sončevi žarki in sončni žarki utemeljili tako: »Sončev žarek je žarek nebesnega telesa Sonce; žarki pa so različnih vrst: sončni, svetlobni, laserski.«

Gre torej za dva pridevnika. Pridevnik Sončev je tvorjen iz imena nebesnega telesa; je izlastnoimenski pridevnik, zato je zapisan z veliko začetnico. Navedimo npr. termin Sončeva pega, ki označuje hladnejše območje na Sončevi površini. Pridevnik sončni pa je vrstni pridevnik, ki v terminu sončni koledar določa vrsto koledarja. Vrstni pridevniki namreč tipično tvorijo večbesedne termine, kar je tudi sončni koledar. O oblikovanju večbesednih terminov smo pisali npr. v terminoloških odgovorih Enostavni objekt in Lesno gorivo. Ker gre tudi v primeru sončne ure za termin – ki označuje uro, ki meri čas s pomočjo navidezne lege Sonca na dnevnem nebu –, je uveljavljena zveza z vrstnim pridevnikom sončni in ne zveza s svojilnim pridevnikom sončev oz. Sončev.

Omeniti pa velja še nekaj. Pojem, ki vas zanima, označuje še en termin, in sicer solarni koledar. To pomeni, da sta termina sončni koledar in solarni koledar sinonima; prim. SSKJ2, v katerem razlagi pridevnika solaren 'nanašajoč se na sonce (kot nebesno telo)' sledi sinonim sončen. Solarni koledar je vključen tudi v Geografski terminološki slovar, v katerem je definiran kot 'koledar, ki temelji na navideznem letnem gibanju Sonca okrog Zemlje'. Slovarski sestavek opozarja na dva povezana termina – lunarni koledar ('koledar, ki temelji na gibanju Lune okrog Zemlje, Luninih menah') in lunisolarni koledar ('koledar, ki temelji na gibanju Lune in Sonca').

Raba poimenovanj sončev koledar oziroma sončni koledar je res neenotna, kar je moteče. Glede na vaše vprašanje vam svetujemo, da uporabljate poimenovanje sončni koledar, v geografski stroki pa je očitno uveljavljen termin s prevzeto sestavino solarni, tj. solarni koledar. Sklepamo, da je raba enega ali drugega termina vezana tudi na tip besedila oz. stopnjo strokovnosti besedila, vendar bi bila za potrditev tega potrebna natančna analiza gradiva.