Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 1
aêrofotografíja -e ž

1. fotografiranje iz zraka

ang.: aerial photography

2. fotografski posnetek iz zraka, s katerim se zajemajo topografski podatki in evidentira stanje v prostoru, lahko se uporablja kot vhodni podatek za izdelavo digitalnega modela reliefa in ortofotov

PRIM.: órtofóto

ang.: aerial photography, aerophoto