Iskalnik
Najdenih: 1
aêrofotografíja -e ž

1. fotografiranje iz zraka


ang.: aerial photography


2. fotografski posnetek iz zraka, s katerim se zajemajo topografski podatki in evidentira stanje v prostoru, lahko se uporablja kot vhodni podatek za izdelavo digitalnega modela reliefa in ortofotov


PRIM.: órtofóto


ang.: aerial photography, aerophoto