Terminologišče - Terminološki slovarji

Na tej strani so objavljeni elektronski razlagalni terminološki slovarji, ki so izšli v okviru Terminološke sekcije po letu 2000. Vključeni so v zbirko Terminologišče. Poleg slovarskega dela so objavljena tudi celotna spremna besedila vključno z vsebinskimi pojasnili, kolofonom in literaturo. Slovarji se med seboj nekoliko razlikujejo po elementih, ki jih vsebujejo, kar je natančno pojasnjeno v uvodih posameznih slovarjev. Vsi slovarji so predstavljeni tudi na spletnih straneh Založbe ZRC, ZRC SAZU. Vse komentarje in vprašanja o posameznih terminih in predstavljenih slovarskih rešitvah lahko pošljete na naš e-naslov.

Iskalnik omogoča iskanje po treh poljih – iztočnici, razlagi in ustreznikih v tujih jezikih. Zvezdica (*) zamenjuje poljubno število znakov, vprašaj (?) pa en sam znak. Iskalnik je za Terminologišče izdelalo podjete Amebis, d. o. o., iz Kamnika.

2019

2018

 

2015

2014

 

2011

 

2008

 

2006

 

2005

 

2002