Starinsko pohištvo

Opis terminološkega problema:

V televizijski oddaji je voditelj z gostom, ki je stanovanje opremil s starinskim pohištvom, nenehno govoril o antičnem pohištvu. Ali ni tako poimenovanje neustrezno, saj ne gre za pohištvo iz antike, ampak kvečjemu za pohištvo iz antikvariatov?

Vprašanje poslano: 2. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Strinjamo se z vami, da je poimenovanje antično pohištvo neustrezno poimenovanje za pohištvo, ki ima zaradi svoje starosti posebno vrednost za zbiratelje. Predvidevamo, da je na slovenski pridevnik antični vplival angleški pridevnik antique (v zvezi antique furniture), ki mu ustreza – kar je bilo očitno spregledano – tudi pridevnik starinski. Medtem ko antičen po SSKJ pomeni 'nanašajoč se na antiko', je starinski razložen kot 'ki je nastal, bil razširjen v (daljni) preteklosti', med zgledi pa sta navedena zbirati starinske posode in doma imajo starinsko pohištvo. Poimenovanje starinsko pohištvo ste sicer omenili že v vprašanju.

V SSKJ je vključeno tudi poimenovanje antikviteta z razlago 'predmet starinske vrednosti' in s sinonimom starina. Gre za vsebinsko širši pojem, ki med drugimi starinskimi predmeti vključuje tudi starinsko pohištvo. Na spletu je tudi nekaj zadetkov za antikvitetno pohištvo.

Na drugi strani pa smo v Terminološkem slovarju uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje zasledili termin stilno pohištvo, ki je definiran kot 'pohištvo, prilagojeno oblikovnim posebnostim določene dobe'. Nismo prepričani, da starinsko pohištvo in stilno pohištvo označujeta isti pojem, saj je po našem mnenju stilno pohištvo lahko tudi novo, a izdelano v slogu določene dobe iz preteklosti, medtem ko je starinsko pohištvo vedno tudi dejansko staro.

Za poimenovanje pohištva, ki je staro in ima zaradi tega posebno vrednost, se nam zdi najustreznejše poimenovanje starinsko pohištvo, ki ga potrjujejo tudi zadetki na spletu, prim. npr. spletni strani Antikvitete Lipovec in Restavratorstvo Nastran.