Slikanica s prvimi pojmi

Opis terminološkega problema:

Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin early-concept book. Termin označuje slikanico brez besedila za zelo majhne otroke, ki prikazuje slike vsakdanjih predmetov. V slovenščini bi ta pojem lahko označevali poimenovanji zgodno konceptna knjiga ali knjiga s konceptom. Katero poimenovanje je ustreznejše?

Vprašanje poslano: 24. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Pojem, ki ga označuje angleški termin early-concept book, je pomemben z vidika zgodnje pismenosti. Avtorja B. Kümmerling-Meibauer in J. Meibauer v izvlečku k članku First Pictures, Early Concepts: Early Concept Books (2005) utemeljita angleški termin z glavnim namenom te slikanice, ki je prispevati k otrokovemu usvajanju prvih pojmov preko ilustracij. Pogoste ilustracije v teh slikanicah so npr. jabolko, banana, jajce, kruh, žoga, medvedek, kocke, punčka, vlak. Avtor članka, omenjenega v vprašanju, kot primer te slikanice navede slikanico Erste Bilder (Dick Bruna, 1973).

Za angleški termin ste predlagali dva slovenska ustreznika, in sicer zgodno konceptna knjiga in knjiga s konceptom. Pri predlogih imamo dva pomisleka: 1) menimo, da je za označevanje pojma ustreznejše poimenovanje slikanica in ne knjiga, saj je slikanica poseben tip knjige s slikami; in 2) angleški zvezi early concepts z vidika vsebine pojma ustreza zveza prvi pojmi. Zato predlagamo, da za early-concept book uporabljate slovenski termin slikanica s prvimi pojmi.

Omeniti velja, da je early-concept book del klasifikacije slikanic, predstavljene v članku, ki je izpostavljen v vprašanju. Tej slikanici v klasifikaciji sledijo še simple descriptive book, complex descriptive book, simple narrative book, complex narrative book in wimmelbook. V okviru tega odgovora predlagamo tudi poimenovanja za te tipe slikanic, in sicer enostavna opisna slikanica za simple descriptive picturebook, zapletena opisna slikanica za complex descriptive picturebook, enostavna pripovedna slikanica za simple narrative picturebook, zapletena pripovedna slikanica za complex narrative picturebook in gosta slikanica za wimmelbook (natančneje o tej slikanici v odgovoru Gosta slikanica).