Gosta slikanica

Opis terminološkega problema:

Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin wimmelbook. Termin označuje slikanico brez besedila in velikega formata, za katero so značilne ilustracije z veliko osebami, živalmi in predmeti. Ali je poimenovanje iskalna knjiga ustrezno?

Vprašanje poslano: 24. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

J. Meibauer v svojem članku kot primer slikanice, ki jo označuje termin wimmelbook (tudi hidden book), navede slikanico Alija Mitgutscha z naslovom Rundherum in meiner Stadt (1988). Za to vrsto slikanice, ki nima besedila, je značilen velik format, pogosto večji od A4. Na vsaki strani je slika, ki združuje veliko predmetov, oseb, živali. Slike so povezane v skupno okolje, npr. živalski vrt, mesto, kmetijo, ali tematiko, npr. gusarji, vitezi, vozila.

Angleški termin wimmelbook izhaja iz nemškega termina Wimmelbilderbuch. Nemško poimenovanje ustrezno označuje slikanico, saj nemški glagol wimmeln pomeni mrgoleti, za slikanico pa so značilne ilustracije, ki vključujejo ogromno podrobnosti. V slovenščini ustaljenega termina za ta pojem še ni, uporablja se kar angleški termin, gl. npr. magistrsko delo A. Hudales Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice (2018, str. 32). Iskalna knjiga po našem mnenju manj ustrezno označuje pojem, saj namen te slikanice praviloma ni iskanje predmetov, oseb, živali, ampak spoznavanje oz. raziskovanje v slikanici predstavljene teme. Menimo, da je primernejši termin gosta slikanica, pridevnik gost je v SSKJ2 namreč razložen kot 'ki obstaja v veliki meri'.

Predlagamo, da si preberete še odgovor Slikanica s prvimi pojmi, v katerem smo predlagali poimenovanja za vse tipe slikanic, ki se pojavijo v članku J. Meibauerja What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland.