Plošček

Opis terminološkega problema:

Ker v SSKJ2 nisem našla ploščka v hokejskem pomenu, sem poiskala pak, ki je razložen kot 'trd, ploščat, okrogel gumijast predmet, ki se uporablja pri hokeju na ledu'. Kot sinonim je navedena ploščica, plošček pa ni omenjen. Glede na rabo se mi to ne zdi sprejemljivo – plošček v tem priročniku ne bi smel biti ignoriran.

Vprašanje poslano: 17. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Pravzaprav plošček, ki označuje pojem s področja hokeja, v SSKJ2 ne manjka. V terminološkem gnezdu iztočnice plošček za okrajšavo šport. namreč najdemo stransko razlago za plošček, ki je ploščica. To pomeni, da je v SSKJ2 nadrejeni sinonim ploščica, zato je pri iztočnici pak navedena samo ploščica, ne pa tudi plošček. Plošček in pak sta kot sinonima za ploščico navedena tudi v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika, in sicer v 2. pomenu ('trd, ploščat, okrogel gumijast predmet, ki se uporablja pri hokeju na ledu'). Hkrati pa velja omeniti, da je v Slovenskem pravopisu (2001) plošček že vzpostavljen kot nadrejeni sinonim tako za pak kot za ploščico.

Ne vemo sicer, zakaj je v dveh splošnih priročnikih ploščica označena kot nadrejeni sinonim, velja pa, da so za preverjanje rabe terminologije verodostojnejši specializirani priročniki, npr. terminološki slovarji, kot splošni priročniki (o tem smo npr. pisali v terminoloških odgovorih Kabliranje omrežja in Sprovajalec, sprovajanje). Zato ne bi bilo tako zelo nenavadno, če plošček v splošnih priročnikih ne bi bil zabeležen. Bi bilo pa bolj nerodno, če ploščka ne bi našli v terminološkem slovarju s področja športa. Preverili smo Športni terminološki slovar Silva Kristana (2012), v katerega sta vključena pak in plošček; ploščice v tem slovarju ni. Plošček je definiran kot 'okrogla ploščica iz vulkanizirane gume premera 7,62 cm in težka od 156 do največ 170 gramov, s katero pri hokeju dosegajo zadetke'. Njegov sinonim je pak, ki ima v slovarju kvalifikator žargonsko in je s puščico usmerjen na plošček.

Plošček je sicer ustaljen termin, ki se pojavlja npr. v diplomskem delu A. Šnebergerja Floorball in hokej na ledu: implementacija v razvojni program ter sodelovanje pri promociji športa (2016), doktorski disertaciji M. Hribarja Razvoj slovenskega hokeja na ledu v obdobju med leti 1945–1991 (2016), Pravilniku o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije (2017).

Svetujemo, da za pojem, ki ga označujejo pak, plošček in ploščica, uporabljate poimenovanje plošček, ki se je očitno iz manj rabljenega poimenovanja glede na splošne priročnike uveljavil kot najprimernejši termin.