Pilot na daljavo

Opis terminološkega problema:

Potreboval bi pomoč pri oblikovanju slovenskega termina za angleški termin remote pilot, ki označuje fizično osebo, odgovorno za varno izvedbo leta brezpilotnega letalnika. Ta oseba ročno upravlja sistem za krmiljenje, kadar pa brezpilotni letalnik leti avtomatsko, ga upravlja s spremljanjem njegove poti. V vsakem trenutku je sposobna posredovati in spremeniti pot brezpilotnega letalnika.

Vprašanje poslano: 30. 11. 2020 

Mnenje Terminološke sekcije:

V Delegirani uredbi Komisije (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (12. 3. 2019) je med opredelitvami pojmov tudi pilot na daljavo, ki označuje pojem, po katerem sprašujete. Temu sledi tudi terminološka podatkovna zbirka IATE, ki angleškemu terminu remote pilot pripiše slovenski termin pilot na daljavo.

Prav tako ta termin povzemata npr. Javna agencija za civilno letalstvo RS v Odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja in strokovni prispevek A. Hožič Nova evropska pravila v zvezi z uporabo brezpilotnih zrakoplovov (str. 17 in 18) v Knjigi povzetkov 48. Geodetskega dneva (12.–13. 3. 2020). V zvezi z obravnavanim terminom omenimo še terminološko dilemo med zrakoplovom in letalnikom, o kateri smo v naši svetovalnici pisali v odgovoru Letalnik.

Pilot na daljavo je s terminološkega vidika ustrezno poimenovanje, v strokovno rabo pa je očitno prišel iz institucij EU, saj je večina pojavitev povezana z omenjeno uredbo. Ker se termin počasi že uveljavlja, vam svetujemo, da ga uporabljate tudi vi.