Pedelek

Opis terminološkega problema:

Iščemo slovenski ustreznik za ang. termin pedelec. Gre za vrsto električnega kolesa, pri katerem je elektromotor vključen samo takrat, ko kolesar pritiska na pedale. Predlagamo podomačeno poimenovanje pedelek (pedalno električno kolo), ki sledi strukturi ang. termina (pedal electric cycle). Zanima nas vaše mnenje o tem predlogu.

Vprašanje poslano: 26. 3. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot poimenovanje zgoraj opisane vrste električnega kolesa na slovenskih spletnih straneh trenutno prevladuje citatna oblika termina, tj. pedelec, gl. npr. članek v časopisu Dnevnik Električna kolesa - starejšim izboljšajo mobilnost, a so nevarna (7. 9. 2017), opis magistrskega dela Domna Pihlerja Vodenje električnega kolesa tipa pedelec po navoru (2016), magistrsko delo Marka Randjeloviča Razvoj konstrukcije kolesa z električnim pogonom (2017; v tem delu je večinoma uporabljena oblika pedelec kolo).

Kot ugotavljate, se pojavlja tudi poslovenjena oblika, tj. pedelek, gl. npr. članek v časopisu Delo Najboljše mestno vozilo! (8. 10. 2018), članek v časopisu Slovenske novice Elektrošokantne so samo cene (1. 9. 2014). Poslovenjena oblika pedelek je sicer redkejša od citatne oblike, vendar je podomačitev zapisa prevzetih terminov pogosta in običajna stopnja pri prevzemanju tujih terminov, gl. npr. terminološka odgovora Timbilding in Strateški menedžment. Kot ste omenili že v vprašanju, pa v konkretnem primeru skoraj sovpade tudi podstava besede v angleščini in slovenščini – razlika je le v sestavini cycle (ang.) in kolo (slov.), kar pomeni, da je slovensko poimenovanje pedelek primerno tudi s tega vidika. Menimo torej, da je predlagani podomačeni termin pedelek ustrezen.