Olajševanje

Opis terminološkega problema:
Zanima me, kaj pomeni termin facilitiranje oz. kaj lahko pričakujem od osebe, ki se s tem ukvarja. Prijavila sem se namreč na delavnico, ki jo izvaja oseba, ki se ukvarja s facilitiranjem in coachingom, in ne vem, kaj lahko pričakujem.

Vprašanje poslano: 7. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin facilitiranje označuje dejavnost, ki udeležencem v skupini omogoča učinkovito, varno in enakovredno sodelovanje pri reševanju skupnega izziva. Facilitator, tj. oseba, ki izvaja to dejavnost, pri tem podpira cilje, kot si jih zastavi organizator, vendar pa se lahko skupina odloči, v katerih delih bo cilje izpolnila v celoti ali pa drugače, kot je bilo predvideno v fazi opredeljevanja ciljev. Facilitator ne sme vplivati na skupino, ampak jo podpira pri doseganju skupnega cilja. Facilitiranje se uporablja pri iskanju konsenza, reševanju konfliktov in problemov, zbiranju idej, načrtovanju in vodenju in organizaciji. V povezavi s facilitiranjem se pogosto omenja tudi moderiranje, ki ga izvaja moderator, kar pa označuje vodenje pogovorov na sestankih in konferencah (opis omenjenih pojmov je povzet po spletni strani Natura 2000).

Čeprav se za poimenovanje pojma, ki ga v angleščini označuje termin facilitation, že uporablja facilitiranje, je pojem še dovolj nov, da bi lahko poskusili tudi s poimenovanjem domačega izvora. Predlagamo termin olajševanje, saj gre za dejavnost, ki poskuša delo v skupini narediti manj težavno (predlogi za slovenjenje termina so se sicer že pojavili, gl. npr. blog Evropske komisije Epale, kjer je omenjen termin lajšanje). Za osebo, ki izvaja olajševanje, pa predlagamo termin olajševalec.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer