Oddaljeni napad, bližnji napad

Opis terminološkega problema:

V slovenščino prevajam priljubljeno igro Dungeons and Dragons oziroma Temnice in zmaji, kakor se je uveljavilo v slovenščini. Igra deli napade na dve vrsti, in sicer na ranged attack (napad z daljšim dometom) in melee attack (napad, ki se ga lahko uporabi le tik ob nasprotniku). Iščem najprimernejše poimenovanje za oba napada, še posebej imam težavo z melee attack, saj melee izvorno pomeni le 'pretep'. Razmišljam o poimenovanjih napad na blizu/napad na daleč, bližnji napad/daljni napad, morda bližnjesežni ali daljnosežni napad. Kaj menite?

Vprašanje poslano: 13. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Vaše vprašanje je nekoliko posebno, saj iščete poimenovalno možnost za igro, kjer niso v rabi poimenovanja, ki bi jih uvrstili med tipično terminologijo, vsekakor pa je tudi pri igrah, kot pri vsaki specializirani dejavnosti, pomembno načelo ustaljenosti, torej da se poimenovanja ne spreminjajo, in načelo gospodarnosti, po katerem so krajša poimenovanja manj podvržena spremembam in zato stabilnejša od daljših.

V slovenščini za omenjeno igro obstaja nekaj spletnih strani, ki opisujejo vsebino igre, npr. Slovar izrazov D&D Slovenija, kjer so sicer v slovenščini razložena angleška poimenovanja. Nekaj zapisov o igri je dostopnih na spletni strani Joker, prav tako na posebni strani na družbenem omrežju Facebook.

Sodeč po nam dostopnih virih je polna oblika poimenovanj teh napadov v igri Temnice in zmaji ranged weapon attack ter ranged spell attack in melee weapon attack ter melee spell attack. Za spell attack bi lahko uporabili uročni napad, saj se vrstni pridevnik uročni pojavi že v SP 2001, npr. uročna moč, uročne besede. Tudi pridevnik orožni najdemo v SP 2001 (npr. orožni list, orožne vojaške vaje), torej bi lahko uporabili orožni napad.

V Terminološkem slovarju uporabne umetnosti najdemo iztočnici orožje za boj iz bližine 'orožje, ki deluje proti cilju od blizu, navadno z neposrednim stikom, na primer bodalo, meč, buzdovan' ter orožje za boj iz daljave 'orožje, ki deluje proti cilju iz večje razdalje, z metanjem, s pogonom, potiskom izstrelka, na primer lok, puška, top'. Ena od možnosti so torej poimenovanja uročni napad iz daljave, uročni napad iz bližine ter orožni napad iz daljave, orožni napad iz bližine, ki pa so nekoliko predolga in zato manj primerna za rabo v igrah. Pri tvorjenju pridevnika bi bilo torej primerneje uporabiti krajšo obliko oddaljeni napad (kot vrsti pa oddaljeni uročni napad in oddaljeni orožni napad) ter bližnji napad (ali bolj natančno bližnji uročni napad in bližnji orožni napad).

Seveda pa prav okolje iger omogoča tudi bolj inovativne rešitve, zato bi za melee spell attack lahko po potrebi uporabili tudi uročni udarec ali uročna klofuta/zaušnica, za ranged spell attack pa recimo uročni strel ali uročni met, za melee weapon attack pa morda celo orožni stik in za ranged weapon attack orožni met/strel, seveda pa so takšne rešitve vedno povezane s konkretnimi značilnostmi določene igre.

Svetujemo vam torej, da izberete rešitev, ki jo boste lahko dosledno uporabljali, za ranged attack vam svetujemo oddaljeni napad, za melee attack pa bližnji napad.