Navpično vzletišče

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin vertiport, ki na področju prometa označuje območje za pristajanje in vzletanje zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. V slovenščini bi lahko obravnavani pojem označeval prevzeti termin vertiport ali pa mogoče navpično vzletišče, navpično pristajališče ali navpično letališče. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najprimernejši?

Vprašanje poslano: 16. 11. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri vašem vprašanju gre za relativno nov pojem, zaradi česar v slovenščini zanj še ni ustaljenega termina. Poimenovalno vrzel bi lahko zapolnili tudi s prevzetim terminom vertiport, a gre z jezikovnokulturnega vidika v primerjavi z ostalimi možnostmi za manj primerno rešitev. Poleg tega v vprašanju omenjate še tri predloge s pridevnikom navpični, ki glede na vsebino pojma po našem mnenju ustrezno opredeljuje jedro besedne zveze. Pridevnik navpični je namreč sestavina že ustaljenih terminov na področju letalstva, npr. navpično vzletanje, navpično pristajanje (prim. magistrsko delo V. Plesec, Numerična simulacija trka pri pristanku letala z možnostjo navpičnega vzletanja in pristajanja, 2019).

Vprašanje pa je, katera jedrna sestavina bi bila najprimernejša. V nam dostopnih virih na spletu smo našli termina letališče in vzletišče, medtem ko za pristajališče nismo našli pojavitev na področju letalstva. Zato je zveza navpično pristajališče po našem mnenju manj primerna. Tudi v Zakonu o letalstvu (17. člen) se pojavljata le termina letališče in vzletišče. Letališče je definirano kot 'kopenska ali vodna površina (vključno z objekti, napravami in opremo), ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov'. Vzletišče pa je definirano kot 'kopenska ali vodna površina, ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov samo določenih vrst in kategorij'.  Tako na letališču kot na vzletišču torej pristajajo, vzletajo in se gibljejo različni zrakoplovi, razlika med njima pa je v dodatni infrastrukturi, ki jo ima letališče, in v tem, da je vzletišče primerno le za določene kategorije zrakoplovov. V Pravilniku o vzletiščih (2. člen) so te kategorije natančneje opredeljene, in sicer lahko na vzletiščih vzletajo in pristajajo letala z največjo vzletno maso 5.700 kg ali največ 19 potniškimi sedeži, helikopterji z največjo vzletno maso 3.175 kg ali največ 9 potniškimi sedeži in ostale vrste manjših zrakoplovov. V tem odgovoru uporabljamo termin zrakoplov, ker pri utemeljevanju izhajamo iz zakonodaje, ki dosledno uporablja ta termin, sicer se pa v stroki uporablja tudi termin letalnik, o čemer smo v Terminološki svetovalnici že pisali v odgovoru Letalnik

Glede na to, da gre tudi pri zrakoplovih z navpičnim vzletanjem in pristajanjem za manjše naprave, je po našem mnenju ustreznejša sestavina termina vzletišče kot pa letališče. Za angleški termin vertiport vam torej svetujemo slovenski ustreznik navpično vzletišče.

----------------

Dodatek, 14. 12. 2022

Strokovnjaki z Javne agencije za civilno letalstvo in Ministrstva za infrastrukturo so nas opozorili, da pri svojem delu v govornem prenosniku in interni korespondenci uporabljajo kar prevzeti termin vertiport.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer