Mreženje

Opis terminološkega problema:

S katero slovensko sopomenko bi lahko nadomestili poimenovanje mreženje, ki je prevod angleškega poimenovanja networking? Mreženje označuje povezovanje ljudi, ki je za njih koristno. Gre za spretnost, ki posameznikom omogoča, da hitreje in lažje dosežejo različne cilje, npr. dobijo zaposlitev.

enlightenedVprašanje poslano: 23. 3. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

Mreženje je slovensko poimenovanje, ki je nastalo z dobesednim prevodom metaforično motiviranega angleškega poimenovanja networking. Poimenuje vzpostavljanje obojestransko ugodnih odnosov s soljudmi (C. D'Amour, Mreženje, spretnost, ki je v šoli ne učijo, 2004, str. 5). Ker je metaforična motivacija poimenovanja tudi v slovenščini razumljiva (mreženje je povezovanje), prevajanje ni sporen poimenovalni postopek (prim. tudi odgovor semenski kapital).

Eno od področij, na katerem se je mreženje uveljavilo, je zaposlovanje, gl. npr. članka Mrežimo se – mreženje kot učinkovita metoda, Kaj je mreženje, zaključno poročilo Mreženje za vseživljenjsko učenje v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006–2013. Uveljavilo se je tudi na poslovnem področju, gl. npr. spletne strani Gospodarske zbornice Slovenije, dokument Pomočnik: Mreženje in taktike mreženja (2012).

Mreženje je vključeno tako v splošne kot v terminološke slovarje. V Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) je razloženo kot 'vzpostavljanje in ohranjanje stikov, namenjenih izmenjavi informacij ter razvijanju poklicnih in družabnih interesov'. Iztočnica mreženje je tudi v Slovarju družboslovne informatike, v katerem označuje 1. dejavnost ljudi v obliki povezovanja v mreže, npr. sklepanje znanstev ali poslovnih povezav in 2. povezovanje elementov zaradi doseganja višje kvalitete, kot jo omogoča vsota nepovezanih, npr. idej ali izkušenj, ter v Turističnem terminološkem slovarju, v katerem je definirana kot 'gradnja sistema, v katerem se širijo informacije in storitve med posamezniki in skupinami s podobnimi interesi’.

Mreženje je torej ustaljen termin, ki je obvestilno jasen in nedvoumen, zato menimo, da ni potrebe po uvajanju nove sopomenke.