Magnetni navornik

Opis terminološkega problema:

Prosimo za nasvet pri poimenovanju ang. termina magnetorquer v slovenskem jeziku. Termin označuje del satelita oz. napravo, ponavadi 3-osno tuljavo s preciznim nadzorom toka skozi navitje, ki se uporablja za spreminjanje orientacije satelita v Zemljini orbiti. V starejši literaturi smo našli poimenovanje magnetni povzročilec navora, ki se nam ne zdi ustrezen. Kaj menite o našem predlogu navorna tuljava?

Vprašanje poslano: 30. 10. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri iskanju najustreznejšega poimenovanja v slovenščini vedno upoštevamo terminološka načela. Izbiramo torej med bolj ustaljenimi poimenovanji, če obstajajo, iščemo krajša (in ne opisna) poimenovanja, ki jih lahko pregibamo po pravilih slovenskega jezika. 

Omenili ste, da se v starejši literaturi že pojavi magnetni povzročilec navora, v večjezičnem spletnem slovarju Glosbe se pojavi tudi podobno poimenovanje magnetni ustvarjalec navora (https://sl.glosbe.com/de/sl/rubidium). Obe poimenovanji sicer ustrezno označujeta pojem 'povzročitelj navora', ki je v prostodostopnem spletnem slovarju Collins Cobuild pojasnjen kot 'something that produces a torque or rotation'. Ker je dvobesedno poimenovanje lahko predolgo in preokorno, kadar potrebujemo še natančnejšo določitev s pridevnikom, je možnost napraviti eno besedo, npr. navornik.

Vaš predlog navorna tuljava je lahko ustrezen, če ne potrebujete natančnejše določitve s pridevnikom, saj sicer prav tako dobite tribesedno poimenovanje magnetna navorna tuljava. Osnovno vprašanje je torej, kaj sestavlja napravo, ki se v angleščini imenuje magnetorquer. Po nam dostopnih podatkih ta namreč označuje tako eno tuljavo, ki deluje v eni osi, kot tudi sistem treh tuljav, zato bi poimenovanje navorna tuljava lahko v sistem vneslo nepotrebno zmedo. Ker v vprašanju omenjate, da je 3-osna tuljava ena od možnosti in da je najpomembnejša naloga naprave ustvarjanje navora za nadzor satelita, vam za sistem treh tuljav predlagamo poenobesedenje v navornik in kot natančnejšo določitev ali vrsto magnetni navornik. Navorna tuljava pa je primerno poimenovanje za del te naprave.