Koordinirani univerzalni čas

Opis terminološkega problema:

V slovenščini imamo kar nekaj izrazov za ang. UTC (Coordinated Universal Time), ki označuje mednarodno sprejet standardni čas. Že v Evrotermu imamo tri izraze: univerzalni koordinirani čas (vir: Wikipedia), usklajeni univerzalni čas (vir: Microsoft) in usklajeni svetovni čas, ki je celo priporočen. A nisem prepričana, da je slednji najboljši. Na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje so povedali, da uporabljajo koordinirani univerzalni čas. Na spletu je najpogostejši univerzalni koordinirani čas. Prosim vas za mnenje, katerega od naštetih izrazov bi priporočili glede na rabo in jezikovno ustreznost.

Vprašanje poslano: 11. 12. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Čeprav se za mednarodno sprejet standardni čas tudi v slovenščini še vedno uporablja tudi citatna kratica UTC, je nastalo kar nekaj slovenskih terminov, ki označujejo ta pojem. V Geografskem terminološkem slovarju tako najdemo iztočnico koordinirani svetovni čas K: UTC 'korigirani mednarodni atomski čas, ki se mu zaradi neenakomerne hitrosti vrtenja Zemlje praviloma vsako leto doda sekunda'. Vendar se ta termin v rabi le redko pojavlja. Nekoliko večkrat se pojavi termin usklajeni svetovni čas, npr. v radijski oddaji na Valu 202 Fx: Merjenje časa, gost prof. dr. Pacôme Delva, a še vedno zelo redko. Zato se strinjamo z vami, da je nenavadno, da je v Evrotermu (in tudi v IATE) priporočen kot najustreznejši.

V virih na spletu se najpogosteje pojavljata termina univerzalni koordinirani čas in koordinirani univerzalni čas. Razlika med obema je v jedru besedne zveze. Vprašanje je torej, ali je osnovni termin univerzalni čas ali koordinirani čas. Glede na nam dostopne vire (npr. Wikipedia, geslo Univerzalni čas) sklepamo, da je osnovni termin univerzalni čas (ang. UT ali universal time), ki je zaradi vrtenja Zemlje (praviloma) vsako leto koordiniran (usklajen) za eno sekundo. Zato je sicer nekoliko pogostejši termin univerzalni koordinirani čas z jezikovnega vidika manj primeren. Poleg tega je pomemben tudi podatek, da na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje dogovorno uporabljajo termin koordinirani univerzalni čas, glej recimo besedilo Nacionalni etaloni: Čas in frekvenca. Svetujemo vam torej, da uporabljate termin koordinirani univerzalni čas.