Gravitacijski model mednarodnih migracij

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako naj slovenim angleški termin gravity model of international migration, ki se uporablja v ekonomiji in geografiji ter označuje model prostorskih interakcij za analizo in napovedovanje vzorcev mednarodnih migracij. Gravitacijski model v mednarodnih migracijah se mi ne zdi ustrezna rešitev.

Vprašanje poslano: 24. 1. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Za natančnejši odgovor bi vsekakor potrebovali več informacij o samem pojmu. Gravitacijski model je definiran tudi v Geografskem terminološkem slovarju, in sicer kot 'model za napovedovanje obsega prometnih tokov med dvema ali več kraji glede na njihovo medsebojno privlačnost in razdaljo'. Ker lahko z gravitacijskim modelom modeliramo različne stvari – v delu diplomskega seminarja N. Žerjav Zunanja trgovina Nemčije (2010, str. 11) lahko preberemo, da gravitacijski modeli in številne različice, ki so izpeljane iz njih, poskušajo povezati razdalje med trgi, vladno politiko, pritiske ponudbe in povpraševanja in ostale dejavnike kot determinante menjalnih tokov. Z gravitacijskim modelom lahko recimo analiziramo tokove delavcev vozačev med občinami v Sloveniji v določenih letih, glej npr. članek S. Drobneta Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev v Sloveniji (Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012, 2012, str. 143–152).

V primeru, po katerem sprašujete, vam svetujemo, da uporabite gravitacijski model mednarodnih migracij, saj gre za gravitacijski model, s katerim analiziramo mednarodne migracije, torej prostorske interakcije, ki potekajo med različnimi državami. Strinjamo se z vami, da je predložna zveza (gravitacijski model v mednarodnih migracijah) v tem primeru vsebinsko manj ustrezna rešitev.