Grajenje skupnosti

Opis terminološkega problema:

Iščemo najprimernejši prevod angleškega termina community building. Community building se uporablja pri urbani prenovi npr. določene stanovanjske soseske. Urbana prenova navadno vključuje fizični in družbeni/socialni vidik – družbeni vidik označuje angleški termin community building. Gre za spodbujanje občutka pripadnosti in krepitev vezi med prebivalci, ki živijo na prostoru, ki se prenavlja, saj se predpostavlja, da je v skupnosti nekaj narobe ali pa je sploh ni.

Prevodi, ki smo jih že skovali: oblikovanje skupnosti, grajenje skupnosti, krepitev skupnosti, povezovanje prebivalcev, spodbujanje občutka skupnosti. Kateri se vam zdi najustreznejši?

Vprašanje poslano: 23. 10. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

V vprašanju ste navedli več slovenskih terminoloških kandidatov za angleški termin community building. Vsi predlogi se v rabi že pojavljajo, smiselno pa bi bilo izbrati enega in ga potem dosledno uporabljati.

Besedna zveza spodbujanje občutka skupnosti je preveč opisna in je zato ne svetujemo. Opisni termini so nepraktični in pogosto tudi manj stabilni. V slovenskem terminu se nam zdi smiselno obržati sestavino skupnost, zato se nam tudi predlog povezovanje prebivalcev se zdi ustrezen.

Ostanejo nam torej predlogi krepitev skupnosti, oblikovanje skupnosti in grajenje skupnosti. S stališča gospodarnosti in jezikovnosistemske ustreznosti med njimi ni razlik, tudi v rabi se pojavljajo vsi trije (npr. krepitev skupnosti na spletni strani projekta monda.eu, oblikovanje skupnosti na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko in grajenje skupnosti na spletni strani portala mlad.si). Čeprav se krepitev, oblikovanje in grajenje vsebinsko nekoliko razlikujejo, pojmu ustrezajo vsi trije. Kljub temu pa se nam zdi v tem primeru najustreznejši terminološki kandidat tisti, ki je najbližje angleškemu terminu, torej grajenje skupnosti. Metafora gradnje namreč enako učinkuje tudi v slovenskem jeziku. Gradimo lahko hišo, ladjo, pa tudi skupnost. Tako iz posameznih delov (prebivalcev) nastane celota (skupnost).