Finančna tehnologija, finančnotehnološki

Opis terminološkega problema:

Zanima nas, kateri zapis za angleški fintech, ki označuje ponujanje finančnih storitev z uporabo programske opreme in sodobnih tehnologij, bi bil najbolj primeren v slovenščini. Gre za okrajšavo angl. financial technology, v daljši obliki se pojavlja tudi kot technology-enabled innovation in financial services  in banking products and services based on technology-enabled innovation. Pojavlja se v zvezah, kot so fintech podjetje, fintech banka, fintech kreditna institucija, fintech poslovni model, fintech rešitve itd.

V slovenščini se na mestu levega prilastka pojavljata predvsem obliki fin-tech in fintech. Ker je okrajšava izpeljana iz finančne tehnologije oz. iz pridevnika finančnotehnološki, sprašujemo, ali bi bila primerna okrajšava finteh? Kateri zapis bi bil glede na sistem slovenskega jezika ustreznejši, npr.  finteh banka ali banka finteh?

Vprašanje poslano: 28. 8. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin finančna tehnologija  je vse bolj pogost tudi v slovenščini, npr. v sporočilu Evropske komisije za medije Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike (23. 3. 2017), članku J. Ugovška in Š. Mikuš Analiza zavarovalnic: rast števila zaposlenih, večji dobiček in priprave na digitalni spopad (Finance, 31. 5. 2017), v oddaji Vroči mikrofon Kriptovalute iščejo svoje mesto v svetu (Val 202, 25. 7. 2017).

Iz termina finančna tehnologija lahko tvorimo pridevnik finančnotehnološki, npr. finančnotehnološko podjetje, finančnotehnološka banka, finančnotehnološka storitev. Pri tem opozarjamo, da zapis finančno-tehnološki z vidika vsebine pojma ni ustrezen, ker bi to pomenilo, da gre za priredno zvezo finančni in tehnološki, v resnici pa izhaja iz podredne zveze finančna tehnologija.

Vpliv sistema angleškega jezika, ki tvori okrajšave z zlogi, se kaže tudi v slovenščini, zato najdemo celo v diplomskem delu T. Kvas  Digitalna preobrazba v bankah (2016) ali članku G. Prevodnika Pregled "fintech" poslovnih modelov (Bančni vestnik, 65/9, oktober 2016) citatni zapis okrajšave fintech.

Menimo, da bi bila najprimernejša oblika termina finančnotehnološki, torej finančnotehnološko podjetje, finančnotehnološki poslovni model, finančnotehnološka banka, če pa je težnja v stroki po okrajšanju termina zelo močna, pa je smiselno uporabiti poslovenjeno različico finteh, ki bi bila na mestu levega prilastka, saj bi nadomeščala pridevnik finančnotehnološki. Opozorimo naj še, da okrajševanje z zlogi v slovenskem jeziku ni zelo pogosto (obstaja nekaj poimenovanj, zlasti podjetij, npr. Tosama = Tovarna sanitetnega materiala), pogostejša je kratična oblika. V tem primeru bi lahko tvorili *FT-podjetje, *FT-banka, *FT-poslovni model, ki pa se v besedilih ne pojavi, zato ga odsvetujemo.