Diagramologija

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali obstaja slovenski termin za angleški termin diagrammatology oz. nemški termin Diagrammatik. Termin označuje vedo, ki proučuje temeljno vlogo diagrama pri sporazumevanju in ustvarjanju znanja.

Vprašanje poslano: 12. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V SSKJ2 je diagram razložen kot 'grafično prikazana velikost, struktura ali potek kakega pojava, navadno v koordinatnem sistemu'. V Slovenski pravopis (2001) pa je vključena iztočnica -logija, ki je  drugi del podrednih zloženk in pomeni 'beseda, veda, nauk', npr. antropologija, biologija, dialektologija, tipologija. Gre za to, da -logijja (iz gr. -logía) v tovrstnih zloženkah pomeni 'beseda, govor (> znanost) o (tem, kar izraža prvi člen zloženke)' (Slovenski etimološki slovar).

Za angleški termin diagrammatology vam zato po zgledu drugih terminov, ki označujejo različne vede (arheologija, sinologija, agrometeorologija, enologija itd.) predlagamo slovenski termin diagramologija. Termin torej označuje vedo, ki proučuje diagrame. Besedotvorno gre za medponskoobrazilno zloženko (diagram-o-logija).