Blažilec poka

Opis terminološkega problema:

Prosil bi za pravilen slovenski termin, ki označuje napravo na koncu cevi lovske puške, ki ublaži, ne pa povsem zaduši pok puške ob sprostitvi eksplozivnih plinov ob/po zapustitvi izstrelka. Poznamo že dušilec, ki skoraj povsem zaduši pok in ki je prepovedan za uporabo na lovskem orožju. Lovci v večini držav EU to napravo v angleščini imenujejo suppresor ali sound moderator, v nemščini pa Schalldaempfer.

Menim, da bi bil primeren termin blažilec zvoka ali blažilec poka, saj poka ne zaduši povsem, ampak ga ublaži na 140 decibelov. Zdaj balistični strokovnjaki uporabljajo kar poslovenjen izraz supresor, kar pa se mi zdi povsem nesprejemljivo z vidika spoštovanja materinščine.

Vprašanje poslano: 5. 12. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Potrebujete torej poimenovanje za napravo, ki se namesti na lovsko puško in zniža kritično jakost poka iz nevarnega območja v rangu 165 decibelov pod 140 decibelov, kar je za zdravje še sprejemljiva vrednost. Ta naprava se razlikuje od dušilca poka, ki lahko pri uporabi podzvočnega streliva povsem zaduši pok in je prepovedan za uporabo na lovskem orožju.

Trenutno pojem označuje več poimenovanj, nobeno pa se še ni ustalilo. Omenili ste npr. poimenovanje supresor, ki vam ga – glede na to, da se še ni ustalilo – ne svetujemo, ker je v nasprotju z jezikovnokulturnim načelom, po katerem imajo slovenski termini prednost pred prevzetimi termini. Našli smo tudi potrditev za poimenovanje moderator zvoka, ki je prevod angleškega termina sound moderator. Ta se pojavlja npr. v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 2015. Vključen je tudi v terminološko bazo IATE, v kateri je tudi termin dušilnik. Ta je v bazo vključen zato, ker je uslovarjen v Slovensko-angleškem vojaškem priročnem slovarju avtorjev B. Furlana in M. Mahniča (1999). Zanimivo je, da je v slovar vključena oblika dušilnik, saj v rabi prevladuje oblika dušilec. Tu velja omeniti, da je dušilec krajša oblika sicer dvobesednega termina dušilec poka.

Tretja poimenovalna rešitev, ki ste jo predlagali tudi sami, pa je blažilec poka (po analogiji z dušilec poka) ali blažilnik poka, kar je v skladu s pravilom, po katerem se pripona -nik dodaja poimenovanjem, ki označujejo pripomočke in naprave (o rabi pripon -nik in -ec smo pisali tudi v odgovoru Kazalec hrupa). Zaradi relativne ustaljenosti termina dušilec poka pa bi prednost pri poimenovanju naprave, ki se namesti na puško in ublaži njen pok, vseeno dali obliki blažilec poka.