Iskalnik
Najdenih: 2
kultúrna krajína -e -e ž

1. krajina, na katere nastanek in podobo je vplival človek s povezovanjem kmetijskih površin, gozda in poselitvene struktureang.: cultural landscape


2. po Zakonu o varstvu kulturne dediščine, 2008 nepremična dediščina, odprti prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti


ang.: cultural landscape