Iskalnik
Najdenih: 1
alohtóni prebiválec -ega -lca m

prebivalec, ki ne izvira od tam, kjer živi


S: nèdomačín

PRIM.: avtohtóni prebiválec


ang.: non-native inhabitant