Iskalnik
Najdenih: 1
akumulacíjski bazén -ega -a m

bazen, v katerem se zbira voda, npr. za oskrbo prebivalstva, kmetijstvo, hidroelektrarno


ang.: reservoir, storage pool