Iskalnik
Najdenih: 1
aktívno pročêlje -ega -a s

pritlični, lahko tudi višji deli ulične fasade, kjer je mogoč vizualni stik med uličnim prostorom in notranjščino stavbe, navadno tudi neposredno prehajanje med njima


S: aktívna fasáda

PRIM.: slépa fasáda


ang.: active frontage