Iskalnik
Najdenih: 1
bôjni vóz -ega -á m

1. OROŽJE v prazgodovini in antiki lažje, navadno enoosno vozilo s konjsko vprego, namenjeno ofenzivnemu delovanju na bojišču


2. OROŽJE zlasti v srednjem veku eno- ali dvoosno vozilo, navadno s konjsko ali volovsko vprego, namenjeno prevozu vojaških tovorov, tudi postavljanju zasilnih utrdb na bojišču