Iskalnik
Najdenih: 2
preperína -e ž

usedlina, nastala s preperevanjem sedimentov, kamnin in mineralov


S: perelína, preperínska ílovica, prhlenína, prhník, sprhljívi lápor, sprhnína, spŕhnjena kamnína, spŕhnjeni lápor, ílova sprhnína

PRIM.: preperéla kamnína