Iskalnik
Najdenih: 1
adsórpcija -e ž

pojav, pri katerem se vežejo molekule vode ali plina na površini glinenih mineralov, zeolitov in/ali koloidnih delcev