Iskalnik
Najdenih: 1
adamelít -a m

globočnina granitske skupine z 10 % do 50 % kremena glede na glinence, med katerimi je 35 % do 65 % kalijevih glinencev


S: kreménov monzonít